คะแนนความสนใจในสายการผลิตของโรงงานผลิตท่อน้ำมัน

เพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนของท่อน้ำมัน ในระหว่างการอบชุบความร้อนอย่างรวดเร็วอุณหภูมิความร้อนจะกระจายอย่างสม่ำเสมอตามทิศทางตามแนวยาวของเหล็กเพื่อให้ได้ รับจดทะเบียนบริษัท ผลิตภัณฑ์รักษาความร้อนที่เสถียร ควรใช้มาตรการต่อไปนี้ในสายการผลิต

(1) การใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนขั้นสูงและเชื่อถือได้อุณหภูมิและพลังงานระบบวงปิดตัวเองทำปัจจุบันเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุด เนื้อหาการควบคุมประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิความร้อนเช่นพลังงานและความเร็วของเหล็กซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้อย่างแม่นยำ

(2) ใช้กลไกการลำเลียงเหล็กขั้นสูง กลไกการลำเลียงต้องทำให้มั่นใจได้ว่าเหล็กท่อเหล็กและแท่งขนาดใหญ่ต้องหมุนด้วยความเร็วสม่ำเสมอ กลไกการส่งผ่านควรถูกขับเคลื่อนด้วยตัวแปลงความถี่เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของกลไก นี่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการรับรองอุณหภูมิตามยาวของวัสดุเฟสในระหว่างการให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว

(3) คอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อควบคุมความสม่ำเสมอของอุณหภูมิความร้อนของเหล็ก จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิของเหล็กความร้อนเหนี่ยวนำคือความเร็วล้อส่งกำลังหมุนลูกกลิ้งความเร็วพลังงานความร้อนเชื่อมต่อหัวจรดหางเหล็ก ฯลฯ จัดการความสัมพันธ์ประสานงาน ท่ามกลางอุณหภูมิความเร็วและพลังงาน

(4) การใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเหล็กความร้อนอย่างต่อเนื่องใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อปรับปรุงปรากฏการณ์ของอุณหภูมิเหล็กต่ำและปรับปรุงผลผลิตเหล็ก ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหัวและหางเทคโนโลยีของเหล็ก ใช้แหล่งจ่ายไฟคู่ความถี่เพื่อควบคุมความแตกต่างของอุณหภูมิที่ส่วนท้ายของท่อเหล็ก ใช้ข้อต่อแบบหมุนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบทความคุณสมบัติฯลฯ เพื่อปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิตามยาวของเหล็ก

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *