ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก?

คุณมีผลกระทบทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เมื่อคุณเลือกที่จะตระหนักว่าผลกระทบของคุณคืออะไรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นคุณสามารถเลือกวิธีการแสดงได้ จากนั้นคุณสามารถเป็น …
คุณมีผลกระทบทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

เมื่อคุณเลือกที่จะตระหนักว่าผลกระทบของคุณคืออะไรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จดทะเบียนบริษัท  จากนั้นคุณสามารถเลือกวิธีการแสดงได้ จากนั้นคุณสามารถเป็นผู้นำที่คุณเป็นได้

ฉันต่อต้านสิ่งนี้มานานแล้ว ฉันไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นในตัวฉัน และเป็นเวลานานมันลดผลกระทบของฉัน

คุณสูญเสียโอกาสในการมีส่วนร่วมเนื่องจากคุณไม่รู้จักตัวเองในคำอธิบายและการรับรู้ของผู้อื่นในฐานะผู้นำหรือไม่?

หากคุณกำลังลดตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้นำคุณก็จะสูญเสีย

และเราก็เช่นกัน

การกระทำเล็ก ๆ สามารถเปลี่ยนโลกได้ คุณปรากฏตัวอย่างไร?

ความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรับการสนับสนุนในการพัฒนาเป็นผู้นำบทความฟรีส่งอีเมลถึงฉันที่ Ursula@WorkAlchemy.com

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *