ขนาดตัดส่วนแบ่งตลาดกระดาษ Freesheet ที่ไม่เคลือบผิวการวิเคราะห์ส่วนงานและขอบเขตในอนาคต

ขนาดตัดส่วนแบ่งตลาดกระดาษ Freesheet ที่ไม่เคลือบผิวการวิเคราะห์ส่วนงานและขอบเขตในอนาคต

 

 

ตลาดกระดาษฟรีชีทขนาดตัดที่ไม่เคลือบผิวถูกกำหนดให้แสดง CAGR 2.4% ในช่วงเวลาคาดการณ์โดย P&S Intelligence

 

 

อุตสาหกรรมกระดาษที่กำลังเติบโตในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยอดขายเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพและส่วนบุคคลและข้อดีของกระดาษฟรีชีทที่ไม่เคลือบผิวมากกว่ากระดาษเกรดอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มขนาดของตลาดกระดาษที่ไม่เคลือบผิวจาก 16,122.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 เป็น 18,483.6 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2566 ตลาดกำหนดให้แสดง CAGR ที่ 2.4% ในช่วงปี 2561-2566 (ช่วงเวลาคาดการณ์) กระดาษฟรีชีทที่ไม่เคลือบผิวขนาดตัดเป็นกระดาษกราฟิกชนิดหนึ่งที่มีเยื่อกล 10% และเยื่อเคมี 90%

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างรายงานได้ที่: https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/cut-size-uncoated-freesheet-paper-market/report-sample

 

อุตสาหกรรมกระดาษกำลังเฟื่องฟูในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นอินเดียและบราซิลเนื่องจากการใช้กระดาษในภาคการศึกษาเพิ่มขึ้น กระดาษเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการศึกษาและการรู้หนังสือในประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้นความต้องการใช้จึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอินเดียเนื่องจากจำนวนเด็กที่ไปโรงเรียนในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อินเดียยังต้องการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือจาก 70.0% เป็น 90.0% ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้กระดาษฟรีชีทที่ไม่เคลือบผิวขนาดตัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการเขียนและการพิมพ์

 

ในทางภูมิศาสตร์ตลาดกระดาษฟรีชีทแบบไม่เคลือบผิวขนาดตัดในเอเชียแปซิฟิกสร้างรายได้สูงสุดในปี 2560 และคาดว่าจะคงความโดดเด่นในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้เป็นผลมาจากจำนวนสำนักงานและโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นในจีนและอินเดีย ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมกระดาษที่กำลังเติบโตและยอดขายเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในภูมิภาค การเกิดขึ้นของ บริษัท รับจดทะเบียนบริษัท และสถาบันการศึกษาใหม่ ๆ พร้อมกับการขยายตัวของ บริษัท ที่มีอยู่ในอินเดียและจีนกำลังสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับผู้เล่นในตลาด

 

เรียกดูรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/cut-size-uncoated-freesheet-paper-market

 

ด้วยเหตุนี้การส่งบทความจำนวนสถาบันการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะกระตุ้นความต้องการกระดาษฟรีชีทที่ไม่เคลือบผิวขนาดตัดในอนาคตอันใกล้

 

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *