การควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุลมีศักยภาพในการวัดและควบคุมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

การควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุลมีความสำคัญสำหรับโรงงานผลิตยาและโรงงานทุกแห่งเพื่อให้แน่ใจว่ายาและยาอื่น ๆ รับจดทะเบียนบริษัท  เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
การควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุล (QC) เป็นสาขาที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ เป้าหมายหลักของ QCP คือเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลของยารักษาโรคและยาอุตสาหกรรมผ่านระบบการจัดการคุณภาพที่อาศัยการควบคุมกระบวนการหลายขั้นตอนที่มั่นคง เนื่องจากคุณภาพของยามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบทบาทของ QCP ในอุตสาหกรรมนี้จึงขยายตัว หลาย บริษัท ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน QCP เฉพาะสำหรับโรคติดเชื้อจีโนมิกส์และการพัฒนายา นอกจากนี้องค์กรหลายแห่งกำลังพัฒนาตัวควบคุมการวิเคราะห์หลายตัวที่รวมเทคโนโลยีใหม่ ๆ แอปพลิเคชั่นเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและกลุ่มชีววิทยาศาสตร์ / เภสัชกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของตัวอย่างทางชีววิทยาต่างๆ การควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุลเป็นคำศัพท์กว้าง ๆ ที่ครอบคลุมวิธีการต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

โดยทั่วไปการควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุลหมายถึงชุดการวัดและการควบคุมแบบบูรณาการที่ใช้กับเทคนิคการผลิตและขั้นตอนการผลิตต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าบทความทางกายภาพเคมีวิทยาศาสตร์และลักษณะทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากชุดก่อนหน้า ดังนั้นวิธีนี้จึงเรียกอีกอย่างว่าการตรวจสอบแบทช์

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.linkedin.com/pulse/molecular-quality-control-has-potential-measure-performance-cmi

แท็กบทความ: การควบคุมคุณภาพระดับโมเลกุล, คุณภาพโมเลกุล, การควบคุมคุณภาพ

ที่มา: บทความฟรีจาก ArticlesFactory.com

Article By :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *